Harmonogramowanie Produkcji - Zbudowane modelu - Infor- BPX
Wróć do Infor

Harmonogramowanie produkcji

Harmonogramowanie produkcji obejmuje zbudowane modelu opartego o ograniczone zasoby produkcyjne. System posiada narzędzie Scheduler (składnik APS), pozwalające między innymi na harmonogramowanie produkcji w oparciu o:

 • Relacje dostępności potrzebnych do wykonania zlecenia zasobów:
  – Maszyn,
  – Ludzi,
  – Narzędzi,
  – Oprzyrządowania,
  – Innych,
 • Macierz przezbrojeń, pozwalającą na ustawianie czasów przezbrojeń w oparciu o:
  – Przezbrojenie pozycji na inną pozycję,
  – Przezbrojenie grupy przezbrojeniowej na inną grupę,
  – Przezbrojenie pomiędzy grupami zasobów,
  – Ustalanie reguł przezbrojeniowych na operacjach,
 • Używanie reguł kolejkowania zleceń produkcyjnych na zasobach,
 • Zasady łączenia / dzielenia zleceń produkcyjnych,
 • Używanie reguł wyboru zasobów do danych zleceń produkcyjnych,
 • Używanie graficznego profilu obciążeń zasobów oraz grup zasobów,
 • Kolejkowanie zleceń produkcyjnych na zasobach w czasie rzeczywistym,
 • Harmonogramowanie na wykresie Gantt-a,
 • Budowanie harmonogramów produkcyjnych w oparciu o dowolnie ustalone kalendarze produkcji,
 • Kolejkowanie zleceń produkcyjnych w kontekście grup zasobów oraz zasobów.
 • Obsługa alternatywnych harmonogramów produkcyjnych (Pełne wsparcie dla funkcjonalności What-If)
  – Możliwość generowania alternatywnych planów / harmonogramów produkcji w zależności od akcji:

  • Co jeśli zmienimy technologię
  • Co jeśli określimy inne zmiany (np. sprawdzenie jak wpłynęło by na plan uruchomienie dodatkowej zmiany w sobotę)
  • Co jeśli dodamy nową maszynę (zasób / grupę)
  • Co jeśli zmienimy parametry planowania i harmonogramowania
  • Co jeśli zmienimy priorytety żądań
  • Co jeśli zmienimy atrybuty wsadów
   – Podgląd jak alternatywny plan wpłynie na opóźnienia zleceń produkcyjnych / zamówień klienta.
   – Możliwość generowania alternatywnych zasobów (np. weryfikacja jak zakup maszyny mógłby wpłynąć na aktualny plan produkcji np. w okresie miesięcznym).

UWAGA: Pełnię funkcjonalności harmonogramowanie osiągnie dopiero w momencie, kiedy Technologie produkcyjne będą wprowadzone zgodnie z metodyką działania systemu oraz zawierać będą realne czasy technologiczne (bezpośrednie i pośrednie). Dodatkowo struktura działania produkcji musi być rzetelnie odwzorowana w Gniazdach, Grupach Zasobów oraz Zasobach.

Kliknij aby się dowiedzieć jak BPX może pomóc w Twoim projekcie