enova365 - moduł Harmonogram zadań | Funkcje systemu |- BPX
Wróć do Moduły dodatkowe

Harmonogram zadań

Automatyzacja działań wymagających akcji użytkownika, ułatwienie dla obsługi ważnych czynności, mniejsze ryzyko błędów

enova365 Harmonogram zadań regularnie sprawdza, czy w bazie danych są zadania do realizacji. Sygnalizuje bieżące zadanie z uwzględnieniem harmonogramu jego wykonania. Dzięki modułowi Harmonogram działania dotychczas wykonywane przez człowieka, inicjowane są w odpowiednim czasie poprzez moduł enova365. Funkcjonalność enova365 Harmonogram, zmniejsza czasochłonny proces obsługi ważnych czynności, minimalizuje możliwość popełnienia błędu przez użytkownika, usprawnia przepływ dokumentów i procedur między pracownikami i działami firmy.

Harmonogram zadań

Zalety oraz funkcje modułu enova365 Harmonogram zadań:

Najważniejsze pojęcia w Harmonogramie Zadań – wyzwalacze i akcje:

 • Wyzwalacz: powoduje uruchomienie zadania;
 • Akcja: jest pracą wykonywaną po uruchomieniu zadania.

Przykłady zadań wykonywanych przez Harmonogram zadań (wymaga uprawnień do innych modułów enova365, w których realizowane są poniższe czynności):

 • Wysyłka powiadomień o niezapłaconych fakturach do dłużników;
 • Sporządzanie raportów np. na koniec miesiąca;
 • Przypomnienia o wykonaniu zadania (sms/e-mail);
 • Wysyłka zdefiniowanych życzeń/podziękowań;
 • Automatyczne uruchomienie procesu tworzenia nowego newslettera;
 • Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności;
 • Automatyczna aktualizacja kursów walut;
 • Weryfikacja danych z RCP z nieobecnościami i spóźnieniami;
 • Automatyczny import danych z plików;
 • Automatyczna kopia bezpieczeństwa bazy danych;
 • Wykonywanie zdjęć danych (kostek analitycznych) w celu aktualizacji bazy analitycznej.

Kliknij aby się dowiedzieć jak BPX może pomóc w Twoim projekcie

Kontakt z Nami

W czym możemy Ci pomóc?

Wypełnij poniższe pola i wyślij formularz - odpowiemy niezwłocznie


  Skontaktuj się z nami