enova365 - moduł Elektroniczne Wyciągi Bankowe - BPX
Wróć do Moduły dodatkowe

Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Wiedza o stanie konta bez logowania do systemu bankowości elektronicznej

enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe to wsparcie dla pracowników odpowiedzialnych za rozliczenia. System pobiera ze strony internetowej banku wyciągi i importuje je do Ewidencji Środków Pieniężnych. Raporty te są dostępne dla ponad 100 banków (prawie wszystkich prowadzących działalność w Polsce – z możliwością dodana kolejnych). Dane automatycznie trafiają do systemu gdzie można je szybko zaksięgować, minimalizując ryzyko popełnienia błędu.

Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Zalety oraz funkcje modułu enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe:

Import wyciągów do systemu:

 • z pliku;
 • z katalogu;
 • do jednej ewidencji;
 • do wielu ewidencji;
 • dopisywanie operacji do otwartego raportu.

Analiza danych:

 • Moduł enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe, na podstawie numeru rachunku lub informacji użytkownika identyfikuje kontrahentów firmy z podmiotami operacji bankowych;
 • Szybkie rozliczanie zobowiązań i należności dzięki zgodności numerów dokumentów;
 • Możliwość dodawania gruntownych opisów analitycznych do wszelkich operacji bankowych, zwłaszcza tych, które nie dotyczą rozrachunków i księgowane są w koszty lub przychody bezpośrednio z rachunku bankowego. Jest to możliwe dzięki matrycom, przypisanym do poszczególnych typów wpłat/wypłat. Dzięki temu każda osoba (niekoniecznie posiadająca specjalistyczną księgową wiedzę ) korzystająca z systemu może wprowadzić wiadomość księgową.

Księgowanie:

 • Etap księgowania przebiega szybko z minimalnym ryzykiem popełnienia błędu, ponieważ na operacje bankowe nanoszone są informacje o kontach księgowych już na etapie analizy danych.

Kliknij aby się dowiedzieć jak BPX może pomóc w Twoim projekcie

Kontakt z Nami

W czym możemy Ci pomóc?

Wypełnij poniższe pola i wyślij formularz - odpowiemy niezwłocznie


  Skontaktuj się z nami