enova365 moduł EDI | Obsługa komunikatów EDEDI - BPX
Wróć do Moduły dodatkowe

EDI

Współpraca z Klientami bez konieczności ręcznego wprowadzania dokumentów do systemu EDI

enova365 EDI – obsługa komunikatów EDI pozwala na przepływ dokumentów między podmiotami, które posługują się różnymi systemami informatycznymi. EDI (Electronic Data Interchange) – metoda elektronicznej wymiany dokumentów. Funkcjonalność obsługi komunikatów EDI pozwala na wymianę dokumentów pomiędzy firmami w sytuacji gdy podmioty posługują się zupełnie różnymi systemami informatycznymi.

EDI

Zalety oraz funkcje modułu enova365 EDI:

Systemy mogą posiadać różny sposób kodowania towarów i kontrahentów. Głównym zadaniem EDI jest więc zidentyfikowanie towarów po kodzie EAN oraz kontrahentów po kodzie GLN. enova365 obsługuje komunikaty EDI w postaci plików .xml, jednak głównym wyróżnikiem jest to, że zawartość i struktura komunikatów jest całkowicie definiowalna, w tym:

 • Definiowanie struktury komunikatów, wspomagane wzorcami wg specyfikacji ECOD i EDINet;
 • Definiowanie komunikatów niezwiązanych z żadnym wzorcem;
 • Tworzenie wielu różnych wariantów definicji komunikatu tego samego rodzaju, np. ORDER;
 • Sześć gotowych definicji komunikatów, które można modyfikować: INVOICE; ORDER, DESADV – każdy w dwóch wariantach odpowiadających standardom ECOD i EDINet;
 • Przypisywanie wariantów poszczególnych rodzajów komunikatów do kontrahentów;
 • Przypisywanie rodzajów komunikatów do definicji dokumentu, osobno dla eksportu i importu;
 • Tworzenie komunikatu z dokumentu handlowego (eksport);
 • Tworzenie dokumentu poprzez import komunikatu;
 • Zapisywanie wygenerowanych i zaimportowanych komunikatów w bazie danych, ich podgląd z poziomu dokumentu.

Kliknij aby się dowiedzieć jak BPX może pomóc w Twoim projekcie

Kontakt z Nami

W czym możemy Ci pomóc?

Wypełnij poniższe pola i wyślij formularz - odpowiemy niezwłocznie


  Skontaktuj się z nami