Altair - Try Before Buying - BPX
Altair logo

Try Before Buying: Testowanie możliwości narzędzi Altair

Try Before Buying pozwala na przetestowanie możliwości narzędzia Altair, rozwiązując konkretny problem biznesowy lub raportowy przedstawiony przez klienta. Projekt realizowany jest w ciągu 5 dni roboczych. Po zakończeniu klient otrzymuje darmowe licencje testowe na okres 30 dni, dzięki którym można testować rozwiązanie w pełnym środowisku serwerowym.

Główne funkcje

Projekt pilotażowy w Altair różni się znacząco od standardowego w IT projektu Proof of Concept, poniższe porównanie prezentuje główne różnice między standardowym PoC a projektem TBB:

TBB (Try Before Buying)

  • Skupia się na rozwiązaniu konkretnej sytuacji biznesowej u klienta. Ma na celu pokazać wartość narzędzia w konkretnym przypadku biznesowym danym przez klienta.
  • Cel – udowodnienie wartości biznesowej dla konkretnego klienta w konkretnym procesie biznesowym.
  • Przygotowywane wyłącznie na realnych danych, dostarczonych przez klienta.
  • Praca z klientem, może być też w scenariuszu on site (żadnego ukrywania wad, pełna przejrzystość rozwiązania).

PoC (Proof of Concept)

  • Skupia się na tym, czy da się coś zrobić technicznie. Często jest to oderwany od biznesu przykład technicznego rozwiązania.
  • Cel – wyłącznie udowodnienie konceptu technicznego.
  • Najczęściej rozwiązanie jest przygotowywane na danych demonstracyjnych – dostawcy rzadko pracują w tej fazie na danych dostarczonych przez klienta.
  • Przygotowywany praktycznie wyłącznie zdalnie (pewne wady mogą być ukrywane).

Projekt Try Before Buying ma na celu pokazanie wartości biznesowej w konkretnym przypadku. Pełna przejrzystość projektu pozwala na zobaczenie narzędzia w prawdziwym świetle, bez ukrywania wad i sztucznego wyolbrzymiania zalet.

Jak przetestować system Business Intelligence i przekonać się na własnej skórze, że ta inwestycja to strzał w dziesiątkę?

Zapoznaj się z broszurą TBB – TRY BEFORE BUYING i dowiedz się więcej o naszym projekcie pilotażowym!

TBB - TRY BEFORE BUYING

Zobacz pozostałe produkty

Monarch pozwala na szybkie i proste odczytywanie, czyszczenie oraz transformowanie danych bez konieczności pisania kodu. Pozyskuj dane z dowolnego źródła wliczając skomplikowane formaty takie jak PDF oraz pliki tekstowe, a następnie przekształć je w wiersze i kolumny w ciągu kilku minut.

Dowiedz się więcej

Knowledge Studio jest intuicyjnym narzędziem do budowania analiz predykcyjnych i rozwiązań machine learning. Jego wysoka wydajność oraz interfejs graficzny pozwala w sposób automatyczny i interaktywny budować modele bez konieczności pisania kodu.

Dowiedz się więcej

Panopticon pozwala użytkownikom biznesowym – tym, którzy są najbliżej danych – budować, modyfikować i publikować zaawansowane wizualizacje i analizy w czasie rzeczywistym wykorzystując interfejs „przeciągnij i upuść”.

Dowiedz się więcej

Kontakt z Nami

W czym możemy Ci pomóc?

Wypełnij poniższe pola i wyślij formularz - odpowiemy niezwłocznie