DOMEX-BUD DEVELOPMENT SA podpisanie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży akcji DOMEX-BUD Development SA - BPX

Raport Bieżący nr 25/2013

 

Spółka DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie, że w dniu 27 grudnia 2013 roku podpisany został List intencyjny (“List”) pomiędzy Tomaszem Kowalskim, który posiada większościowy pakiet akcji Spółki i jednocześnie jest Prezesem Zarządu DOMEX-BUD Development S.A., a Spółką Business Partners eXcellence Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Przedmiotem listu jest określenie zasad sprzedaży 3 150 000 akcji imiennych DOMEX-BUD Development S.A. które należą do Tomasza Kowalskiego i które stanowią 70,92 % w kapitale zakładowym Spółki i taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów.

Umowa sprzedaży akcji zostanie zawarta po spełnieniu następujących warunków :

– sprzedaży przez DOMEX-BUD Development S.A. aktualnie realizowanej inwestycji mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich,

– sprzedaży nieruchomości i ruchomości posiadanych przez Spółkę DOMEX-BUD Development S.A. związanych z prowadzoną działalnością budowlaną,

– zabezpieczeniu obsługi gwarancyjnej i rękojmi wybudowanych i sprzedanych przez DOMEX-BUD Development S.A. lokali mieszkalnych.

Umowa sprzedaży akcji zostanie podpisana w terminie do dnia 30 stycznia 2014 roku.

Spółka Business Partners eXcellence Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu działa w branży informatycznej.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”

kom ebi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl