BPX SA Połączenie Emitenta z „Business Partners eXcellence” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. - BPX

Raport Bieżący nr 25/2015

Zarząd spółki BPX S.A. informuje, iż w dniu 31.08.2015 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS połączenia Emitenta z „Business Partners eXcellence” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl