BPX SA (8/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej (EBI) - BPX

Raport Bieżący nr 8/2020

Zarząd BPX S. A. informuje, że Pan Maciej Wiśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem natychmiastowym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl