BPX SA (7/2020) Zawarcie umowy ramowej z kontrahentem - aktualizacja do raportu (6/2019 ESPI) - BPX

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu (6/2019 ESPI) o tytule “Informacja o braku przedłużenia umowy ze znaczącym kontrahentem” oraz treści “Zarząd BPX S.A informuje, o przeciągających się negocjacjach z jednym z głównych kontrahentów Spółki dotyczących prac w roku 2020. Brak porozumienia może wpłynąć na wyniki Spółki – zysk netto niższy o około 3 mln zł. Umowa z tym kontrahentem generowała dotychczas około 25% przychodów ze sprzedaży Spółki.” Zarząd BPX informuje o zawarciu umowy ramowej z niniejszym kontrahentem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl