BPX SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na 31 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał (EBI) - BPX

Raport Bieżący nr 7/2020

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 31 sierpnia 2020 r. oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl