BPX SA (5/2020) Opóźnienie publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r. (EBI) - BPX

Zarząd BPX S.A. informuje, że ze względu na skutki ograniczeń aktywności gospodarczej, związanych z pandemią koronawirusa, jest zmuszony przesunąć termin publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r. na dzień 28 czerwca 2020 r.

Spółka podjęła działania, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości. Jeśli sytuacja pozwoli, termin raportu zostanie przyspieszony.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

  • Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu