BPX SA (4/2021) Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych (EBI) - BPX

Raport Bieżący nr 4/2021

Zarząd BPX S.A. informuje, że zawarł umowę z firmą audytorską Eureka Auditing Sp. z o.o., nr w rejestrze podmiotów uprawnionych do badania: 137, na badanie sprawozdań finansowych BPX S.A. za lata 2020-2021.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl