BPX SA (4/2021) Rezerwa na roszczenia akcjonariusza (ESPI) - BPX

Raport bieżący 4/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd BPX S.A., po otrzymaniu szczegółowych analiz prawnych, celem dochowania należytej stratności, podjął decyzję o zawiązaniu rezerwy w kwocie 3,2 mln PLN na potencjalne roszczenie jednego z akcjonariuszy Spółki. Rezerwa ta negatywnie wpływa na wyniki 2020 roku. Zarząd nie zamierza dobrowolnie realizować niniejszego roszczenia i w przypadku materializacji tego ryzyka Spółka podejmie spór sądowy celem obrony interesów Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl