BPX SA (4/2020) Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na 31 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał (ESPI) - BPX

Raport bieżący z plikiem 4/2020

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 31 sierpnia 2020 r. oraz treść projektów uchwał.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl