BPX SA (2/2020) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem. (EBI) - BPX

Raport Bieżący nr 2/2020

Zarząd BPX S.A. informuje, że zawarł umowę na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego BPX S.A. za rok 2019, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę firm audytorskich pod nr 4037, działającym pod firmą AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 246/3, 30-218 Kraków.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl