BPX SA (2/2020) Informacja o otrzymanej subwencji (ESPI) - BPX

Raport bieżący 2/2020

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd BPX S.A. informuje o otrzymaniu w ramach “Programu Rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” realizowanego w związku ze skutkami COVID-19 subwencji finansowej w wysokości 3.500.000 złotych z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Subwencja została udzielona na podstawie umowy subwencji finansowej, z której treści wynika m.in. iż:

  • kwota subwencji jest nieoprocentowana,
  • spłata kwoty subwencji rozpocznie się 13 miesiąca licząc od pierwszego pełnego miesiąca od dnia jej wypłaty,
  • kwota subwencji będzie spłacana w 24 równych miesięcznych ratach,
  • umowa przewiduje możliwość umorzenia zwrotu części kwoty subwencji, przy czym decyzję o wysokości zwrotu subwencji podejmie Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na zasadach wynikających z zawartej umowy, na podstawie oświadczenia Spółki o jej rozliczeniu.

Przy założeniu, że Emitent będzie prowadził działalność przez 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej, otrzymana subwencja podlega zwrotowi:

(a) bezwarunkowo w kwocie 25% wartości subwencji oraz

(b) dodatkowo do 25% kwoty subwencji pomniejszonej o wykazaną przez Spółkę skumulowaną stratę gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym Spółka odnotowała stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja; oraz

(c) w wysokości do 25% kwoty subwencji w przypadku utrzymania średniej liczby Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie i na poziomach szczegółowo określonych w umowie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl