BPX SA (19/2022) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI) - BPX

Raport bieżący 19/2022
Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd BPX S.A. informuje, iż otrzymał od pana Bogusława Cieślaka zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji BPX S.A.

16 maja 2022 r., w wyniku rozliczenia zawartej w dniu 13 maja 2022 r. transakcji sprzedaży 493.872 akcji BPX S.A., zmienił się udział p. Bogusława Cieślaka w kapitale i w głosach na WZA BPX S.A.

Przed zmianą udziału, posiadał 14.483.612 akcje BPX S.A., które stanowiły 69,62% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 14.483.612 głosów na WZA, stanowiących 69,62% głosów na WZA.

Obecnie posiada 13.989.740 akcji BPX S.A., które stanowią 67,24% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 13.989.740 głosów na WZA, stanowiących 67,24% głosów na WZA.

Porozumienie Akcjonariuszy nadal posiada łącznie 100% akcji Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl