BPX SA (18/2022) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (ESPI) - BPX

Raport bieżący 18/2022
Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd BPX S.A. informuje, iż otrzymał od BPX S.A. zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji BPX S.A.

16 maja 2022 r., w wyniku rozliczenia zawartej w dniu 13 maja 2022 r. nabycia 448.872 akcji BPX S.A., zmienił się stan posiadania akcji własnych BPX S.A.

Przed zmianą udziału, BPX S.A. posiadała 3.871.747 akcji własnych, które stanowiły 18,61% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 3.871.747 głosów, stanowiących 18,61% głosów na WZA.

Aktualnie BPX S.A. posiada 4.320.619 akcji własnych, które stanową 20,77% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 4.320.619 głosów, stanowiących 20,77% głosów na WZA.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl