BPX SA (15/2020) Powołanie Członka Zarządu (EBI) - BPX

Raport Bieżący nr 15/2020
Zarząd Emitenta informuje, iż z dniem dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały nr 03/10/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie powołania Michała Lipca na Członka Zarządu Spółki bieżącej kadencji.

Kadencja Zarządu upłynie z dniem 23 stycznia 2024 r.

Szczegółowe informacje na temat powołanego Członka Zarządu stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl