BPX SA (14/2022) Skonsolidowany raport roczny BPX S.A. za 2021 r. (EBI) - BPX

Raport Roczny nr 14/2022
Zarząd BPX S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny skonsolidowany BPX S.A. za 2021 rok.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl