BPX SA (14/2019) Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwały ZWZA BPX S.A. (EBI) - BPX

Raport Bieżący nr 14/2019

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 10 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.