BPX SA (12/2020) Uchwały ZWZA z 31 sierpnia 2020 r. (EBI) - BPX

Raport Bieżący nr 12/2020

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 31 sierpnia 2020 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Sprzeciwy zgłoszone do uchwał zostały wymienione wraz z wynikami głosowania w załączonym pliku.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl