BPX SA (1/2020) Wstępne dane finansowe za I kwartał 2020 r. i bieżąca sytuacja w Spółce (ESPI) - BPX

Raport bieżący 1/2020
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd BPX podaje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane finansowe jednostkowe Spółki za I kwartał 2020 r.

Przychody ze sprzedaży – 22 365 085 PLN

EBITDA – 4 239 251 PLN (18,95% marży)

Zysk/strata z działalności operacyjnej – 3 953 672 PLN (17,68% marży)

Zysk/strata netto – 3 466 094 PLN (15,50%)

Powyższe wyniki zawierają w sobie zawiązane rezerwy kosztowe na przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w kwocie 168 716 PLN oraz rezerwę kosztową na retro-bonus płatny od obrotu na koniec 2020 roku z najszybciej rosnącymi klientami w kwocie 463 846 PLN.

Zgodnie z zapowiedzią, raport kwartalny za I kwartał ukaże się 28 czerwca 2020 r. lub wcześniej, o ile będzie możliwość przyspieszenia tego terminu. Spółka opublikowała już raport za 2019 r. w dniu 20 marca 2020 r.

Jednocześnie Zarząd BPX S.A informuje, że o ile w pierwszym kwartale ograniczenia wprowadzone pod pretekstem pandemii nie miały znaczącego wpływu na działalność Spółki i osiągane wyniki, a Spółka zanotowała rekordowe przychody i zysk, to od kwietnia odczuwalny jest wpływ narastającego kryzysu. Według wstępnych danych, dynamika wzrostu przychodów w kwietniu spadła. Przychody za kwiecień są niższe od przychodów za marzec 2020 r. o ok. 68%, ale jednocześnie są wyższe, niż w kwietniu 2019 r. o ok 1%.

Przyczyną spadku przychodów jest przede wszystkim wstrzymywanie przez klientów niektórych prowadzonych już projektów i nie inicjowanie nowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl