BPX SA (1/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r. (EBI) - BPX

Raport Bieżący nr 1/2020

Zarząd BPX S.A. ustalił następujące terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.:

Raport roczny skonsolidowany za 2019 rok: 20 marca 2020 r.

Raport roczny jednostkowy za 2019 rok: 20 marca 2020 r.

W związku z publikacją raportów rocznych w powyższym terminie, stosownie do Regulaminu ASO, Spółka nie będzie publikowała raportu za IV kwartał 2019 r.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za I kwartał 2020 roku: 15 maja 2020 r.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2020 roku: 14 sierpnia 2020 r.

Raport kwartalny skonsolidowany i jednostkowy za III kwartał 2020 roku: 13 listopada 2020 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

 

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl