Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. - BPX

Raport Bieżący nr 17/2015

„Business Partners eXcellence” Sp. z o.o. – 3.150.000 głosów z 3.150.000 akcji, co stanowiło 100% głosów na ZWZA i stanowi 88,42% w głosach ogółem.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl