Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - BPX

Raport bieżący 5/2015

Zarząd Spółki BPX S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 13 lipca 2015 roku:

“Business Partners eXcellence” Sp. z o.o. – 3.150.000 głosów z 3.150.000 akcji, co stanowiło 100% głosów na ZWZA i stanowi 88,42% w głosach ogółem.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl