Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na 19 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał. - BPX

Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na dzień 19 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd Spółki BPX S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 19 czerwca 2018 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Powstańców Śląskich 28/30 we Wrocławiu.

Osoby reprezentujące spółkę:
Bogusław Cieślak – Prezes Zarządu