Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na 16 maja 2019 r. wraz z projektami uchwał. - BPX

Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na dzień 16 maja 2019 r.

Zarząd Spółki BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 28-30 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274149 informuje, że zwołuje na dzień 16 maja 2019 r. o godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Powstańców Śląskich 28-30 we Wrocławiu.

Raport bieżący z plikiem 1/2019

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 16 maja 2019 r. oraz treść projektów uchwał.

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl