Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 16 czerwca 2016 roku - BPX

Raport Bieżący nr 19/2016

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.
20Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl