Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na 31 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał. - BPX