Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał. - BPX