Ogłoszenie o zwołaniu NWZA BPX S.A. na 23 lutego 2022 r. wraz z projektami uchwał. - BPX