Ogłoszenie o zwołaniu WZA BPX S.A. na 20 września 2019 r. wraz z projektami uchwał. - BPX

Raport bieżący z plikiem 3/2019

Zarząd BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 20 września 2019 r. oraz treść projektów uchwał.

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl