Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 29 czerwca 2021 r. - BPX

Raport bieżący 10/2021
Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

BPX S.A. przekazuje listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2021 r. i którzy posiadali co najmniej 5% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. Bogusław Cieślak – posiadający bezpośrednio 13.989.740 głosów z 13.989.740 akcji, co stanowiło 74,60% głosów na WZA i 67,24% w głosach ogółem.

2. Marcin Zoga – posiadający bezpośrednio 180.154 głosów z 180.154 akcji oraz pośrednio przez Housemax sp. z o.o. we Wrocławiu 2.134.882 głosów z 2.134.882 akcji, co łącznie dało 2.315.036 głosów z 2.315.036 akcji i stanowiło 12,34% głosów na WZA i 11,13% w głosach ogółem.

3. Anna Saczuk – posiadająca bezpośrednio 1.258.357 głosów z 1.258.357 akcji, co stanowiło 6,71% głosów na ZWZA i 6,05% w głosach ogółem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl