Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA - BPX

Raport bieżący 13/2022
Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

BPX S.A. przekazuje listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 kwietnia 2022 r. i którzy posiadali co najmniej 5% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1. Bogusław Cieślak posiadający 16.070.792 głosy, stanowiące 77,25% głosów w Spółce i na NWZA.

2. Anna Saczuk, posiadająca 1.258.357 głosów, stanowiących 6,05% głosów w Spółce i na NWZA.

3. BPX S.A., posiadająca 2.284.567 głosów, stanowiących 10,98% głosów w Spółce i na NWZA.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl