DOMEX-BUD DEVELOPMENT SA - zwołanie WZA - BPX

Nr: 9/2011

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 08 czerwca 2011 r. na godz. 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej R. Bronsztejn Notariusz, B. Masternak Notariusz s.c. przy ul. Rynek 7 we Wrocławiu. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

kom ebi zdz/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl