DOMEX-BUD DEVELOPMENT SA wykaz akcjonariuszy na ZWZ - BPX

Raport bieżący 3/2010

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głósów w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DOMEX-BUD Development S.A. w dniu 15 czerwca 2010 roku.

1) Tomasz Kowalski – 4.750.000 głosów, co stanowiło 98,75% na ZWZA i stanowi 87,76% w głosach ogólem.

kom espi abs

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl