DOMEX-BUD DEVELOPMENT SA treść uchwał podjętych przez NWZA 12 marca 2014 roku - BPX

Raport Bieżący nr 16/2014

Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7), 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

kom ebi amp/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl