DOMEX-BUD DEVELOPMENT SA treść uchwał podjętych na ZWZA - BPX

Raport Bieżący nr 8/2012

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOMEX-BUD Development S.A., które odbyło się dnia 20 czerwca 2012 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi mln/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl