DOMEX-BUD DEVELOPMENT SA treść uchwał podjętych na NWZ - BPX

Nr: 21/2010

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

kom ebi zdz/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl