DOMEX-BUD DEVELOPMENT SA treść uchwał podjętych na NWZ - BPX

Raport Bieżący nr 20/2012

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi abs/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl