DOMEX-BUD DEVELOPMENT SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na 04 czerwca 2014 r. - BPX

Raport Bieżący nr 23/2014

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

kom ebi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl