DOMEX-BUD DEVELOPMENT SA ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 6 listopada 2013 roku. - BPX

Raport Bieżący nr 21/2013

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu -,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi abs/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl