DOMEX-BUD DEVELOPMENT SA akcjonariusze - 5% liczby głosów na NWZA - BPX

Raport bieżący 5/2013

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 26 kwietnia 2013 roku:

1. Tomasz Kowalski – 3.950.000 głosów, co stanowiło 100% na NWZA i stanowi 88,93% w głosach ogółem.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mln/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl