Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. - BPX

Raport bieżący 6/2016

Zarząd Spółki BPX S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 16 czerwca 2016 roku:

BPX Inc. sp. z o.o. we Wrocławiu – 18.354.000 głosów z 18.354.000 akcji, co stanowiło 100% głosów na ZWZA i stanowi 88,22% w głosach ogółem.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl