Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 29 czerwca 2021 r. - BPX

Raport Bieżący nr 13/2021

BPX S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 29 czerwca 2021 r., wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad i do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl