Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16 grudnia 2015 roku. - BPX

Raport Bieżący nr 33/2015

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl