Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - BPX

Raport bieżący 2/2017

Zarząd Spółki BPX S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 27 czerwca 2017 r. roku:

Bogusław Cieślak – 13.662.484 głosów z 13.662.484 akcji, co stanowiło 98,7% głosów na ZWZA i stanowi 65,67% w głosach ogółem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl