Zmiany Statutu Spółki uchwalone przez WZA 29 czerwca 2021 r. - BPX