Uchwała WZA z 29 czerwca 2021 r. w sprawie dywidendy - BPX

Raport Bieżący nr 11/2021

BPX S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BPX S.A., które odbyło się 29 czerwca 2021 r., przeznaczyło na dywidendę kwotę 960.124,95 złotych przypadającą na 19.202.499 akcji Spółki, co oznacza dywidendę w wysokości 0,05 zł na jedną akcję. WZA BPX S.A. ustaliło dzień dywidendy na 17 września 2021 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 8 października 2021 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO .

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

kom ebi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl